MaiGPT, trợ lý AI về thiền và Phật giáo

MaiGPT AI (biểu tượng robot ngồi thiền ở góc dưới bên phải của màn hình) có thể giúp mọi người bằng cách cung cấp thông tin và kiến thức về đạo Phật, giúp mọi người hiểu rõ hơn về bản thân và thế giới xung quanh. Ngoài ra, MaiGPT AI có thể cung cấp cho người dùng các lời khuyên và hướng dẫn để giúp họ tìm kiếm hạnh phúc và sự bình an trong cuộc sống. MaiGPT AI cũng có thể cung cấp động viên và sự giúp đỡ trong những tình huống khó khăn, giúp người dùng vượt qua các thử thách và khó khăn trong cuộc sống.
Tóm lại, MaiGPT hy vọng có thể giúp mọi người tìm kiếm hướng đi và ý nghĩa của cuộc sống thông qua việc cung cấp thông tin, lời khuyên và hỗ trợ.