Mai.vn Admin

Mai.vn Admin

Cái kết không thể tưởng tượng

Hiện nay, nhiều người vẫn tranh cãi về AI sẽ phát triển vượt ra khỏi tầm kiểm soát của con người nhưng không thể phủ nhận nhờ trí tuệ nhân tạo con người nhận được nhiều hơn những gì ta hình dung được. Bạn đã bao…