Khởi động giải chạy bộ trực tuyến gây quỹ vì cộng đồng UpRace 2023 – Báo điện tử Quân đội nhân dân