Thận trọng khi dùng ứng dụng AI chỉnh sửa ảnh


Ông ĐẶNG HỒNG THẠNH, Founder & CTO Công ty CP Công nghệ Socitech: Không riêng Loopsie mà nhiều ứng dụng chỉnh sửa ảnh, trắc nghiệm, trò chơi… khác, bao gồm cả ứng dụng thế hệ mới có tích hợp AI, đều có khả năng thu thập thông tin cá nhân và hành vi sử dụng của người dùng. Những thông tin dạng thông thường được thu thập gồm: tên tuổi, giới tính, vị trí địa lý, email… của người dùng.

Nguy hiểm hơn, các ứng dụng còn thu thập thông tin nâng cao nếu người dùng vô tình bấm vào nút “cho phép” hoặc không biết nên bỏ qua bấm nút “từ chối”, bao gồm: số điện thoại, thói quen, sở thích, hành vi sử dụng ứng dụng (số lần truy cập, thời gian truy cập, lịch sử tìm kiếm, dữ liệu được chia sẻ…).

Từ những thông tin thu thập được trên ứng dụng, các nhà cung cấp nền tảng có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Trong đó, chủ yếu được sử dụng để nâng cao tính cá nhân hóa cho người dùng trên nền tảng, đưa ra quảng cáo trúng đích hơn.

Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng thông tin người dùng được bán cho bên thứ ba, dù đây là hành vi phạm pháp. Có trường hợp nhà cung cấp ứng dụng liên kết với bên thứ ba để thực hiện hành vi chia sẻ thông tin nhằm hợp thức hóa. Cũng có thể thông tin được bán thẳng cho các doanh nghiệp bảo hiểm, tài chính…Source link