Trí tuệ nhân tạo trong 5G và 6G – Tạp chí Điện tử và Ứng dụng