'Cơn sốt' tuyển dụng chuyên viên AI, lương 'khủng'! – Saigon Nhỏ