Thu ngân sách nhà nước tháng 7 giảm so với với trung bình 6 tháng đầu năm


Trong đó, thu nội địa ước đạt 114,3 nghìn tỷ đồng, bằng 8,6% dự toán; thu từ dầu thô ước đạt 4,8 nghìn tỷ đồng; giá dầu thanh toán bình quân trong tháng khoảng 82 USD/thùng, tăng 12 USD/thùng so với giá dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 14,7 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 27 nghìn tỷ đồng, bằng 6,4% dự toán.

Lũy kế 7 tháng thu NSNN ước đạt 1.016,1 nghìn tỷ đồng, bằng 62,7% dự toán, giảm 7,8% so cùng kỳ năm 2022 (thu ngân sách trung ương ước đạt khoảng 65,8% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt khoảng 59,2% dự toán); không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, số thu thuế, phí nội địa ước đạt 62,5% dự toán, giảm 1,4% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, tổng chi cân đối NSNN tháng 7 ước đạt 158,4 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi 7 tháng đạt 957 nghìn tỷ đồng, bằng 46,1% dự toán, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, về cơ bản, thu ngân sách đảm bảo tiến độ dự toán, nhưng dự báo từ nay tới cuối năm sẽ còn nhiều khó khăn, do đó, Bộ trưởng đề nghị toàn ngành tập trung triển khai các giải pháp, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước được giao.

Theo Bộ trưởng, do nguyên nhân khách quan nên một số khoản thu giảm mạnh, như thu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu (giảm hơn 38% so với cùng kỳ), các khoản thu về nhà, đất giảm hơn 53% so với cùng kỳ, thu thuế xuất nhập khẩu giảm.

Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Bộ trưởng lưu ý các đơn vị trong ngành trong xây dựng dự toán phải sát đúng, phù hợp với tình hình thực tế, vì dự kiến thời gian tới vẫn còn nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu ngành thuế cần tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra chống gian lận, trốn thuế, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích, đánh giá rủi ro, đặc biệt có giải pháp quyết liệt ngăn chặn sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp để phòng chống gian lận hoàn thuế, ngăn chặn, phát hiện từ sớm, từ xa đối với các hành vi gian lận về thuế./.Source link