Đoàn Thanh niên PV Drilling tổ chức tọa đàm Chuyển đổi số trong … – Petrovietnam