Tôi có nên đi học prompt AI?

Sau khi đọc bài Kiếm nghìn USD mỗi năm nhờ chat với AI, tôi tìm hiểu và thấy nghề này rất mới, không cần kiến thức kỹ thuật chuyên sâu, ai cũng có thể học và trở thành chuyên gia. Tuy nhiên ở Việt Nam, tôi chưa thấy chương trình đào tạo nào liên quan đến prompt.

Xin hỏi tôi học prompt nên bắt đầu từ đâu, có thể tự học hay cần tham gia các khóa đào tạo và có cần phải giỏi tiếng Anh để nói chuyện với AI không? Xin cảm ơn!

Độc giả Thành CôngSource link