Chuyên gia Nhân học số Võ Tuấn Sơn: “A.I. cũng có định kiến giới!” – Vietcetera