Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Neutrino: “Hạt ma” của thế giới vật chất


Bất chấp sự phổ biến trong vũ trụ chỉ sau photon nhưng việc rất khó để phát hiện đã khiến neutrino trở thành “hạt ma” trong thế giới vật chất. Neutrino và phản hạt của nó là những sản phẩm của phản ứng hạt nhân xảy ra bên trong mặt trời, trong các vì sao, các vụ nổ siêu tân tinh, hố đen và trong các lò phản ứng hạt nhân. Chúng còn là kết quả của quá trình phân rã phóng xạ ở độ sâu trong lòng đất, là nơi có nhiệt phóng xạ và nhiệt lượng còn dư lại từ sự hình thành kiến tạo. Gần đây, trong một hội nghị tổ chức

tại Ý vào tháng 3/2023, các nhà khoa học thuộc Nhóm thực nghiệm Tìm kiếm về phía trước (FASER) của Tổ chức Nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN) đã công bố kết quả khẳng định sự phát hiện ra neutrino sinh ra từ một nguồn va chạm mới – Máy gia tốc hạt lớn (Large Hadron Collider – LHC).Source link