Bố già AI Geoffrey Hinton lo lắng về những rủi ro của trí tuệ nhân tạo – Báo Lao Động