Những công việc nào dễ bị thay thế bởi Trí tuệ nhân tạo AI?


Cụ thể, khi được hỏi nghề nào có thể bị mất việc vì trí tuệ nhân tạo (AI), Cốc Cốc AI cho biết, có rất nhiều công việc có thể bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm các công việc lặp đi lặp lại, công việc cần tính toán và phân tích dữ liệu, và các công việc có tính chính xác cao.

Đồng thời, Cốc Cốc AI cũng cho rằng, các công việc đòi hỏi kỹ năng tương tác con người và sáng tạo vẫn sẽ được giữ lại cho con người. Đây là những công việc khó bị thay thế.

Những công việc nào dễ bị thay thế bởi AI?   - Ảnh 1.

Cốc Cốc AI liệt kê một số công việc dễ bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo. Ảnh chụp màn hình

Theo Cốc Cốc AI, một số công việc dễ bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo như các công việc trong lĩnh vực sản xuất, như lắp ráp và kiểm tra sản phẩm, các công việc trong lĩnh vực tài chính, như phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro, và các công việc trong lĩnh vực y tế, như chẩn đoán bệnh và phân tích hình ảnh y khoa.

Với câu hỏi tương tự, ChatGPT đã liệt kê 4 công việc bao gồm nhân viên dịch vụ khách hàng, nhân viên bán hàng, nhân viên sản xuất và nhân viên kế toán.

Những công việc nào dễ bị thay thế bởi AI?   - Ảnh 2.

ChatGPT trả lời câu hỏi “công việc nào có thể bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo”. Ảnh chụp màn hình

Theo câu trả lời của ChatGPT:

“Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề và có thể dẫn đến sự thay đổi hoặc mất việc làm cho một số ngành nghề. Dưới đây là một số ngành có thể bị ảnh hưởng bởi sự phát triển của trí tuệ nhân tạo:

1. Nhân viên dịch vụ khách hàng: Với sự phát triển của chatbot và trợ lý ảo, công việc hỗ trợ khách hàng trực tuyến có thể bị thay thế bởi máy móc.

2. Nhân viên bán hàng: Các hệ thống AI được phát triển để tự động hoàn thành các công việc bán hàng, đặt hàng và quản lý kho hàng.

3. Nhân viên sản xuất: Các robot và hệ thống tự động hóa có thể thay thế nhiều công việc sản xuất truyền thống.

4. Nhân viên kế toán: Sự phát triển của phần mềm kế toán và công cụ tự động hóa có thể giảm số lượng nhân viên kế toán cần thiết.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ngành nghề có thể tận dụng được sức mạnh của AI và phát triển nhiều cơ hội việc làm mới. Điều quan trọng là chúng ta cần chuẩn bị và cập nhật kiến thức, kỹ năng mới để có thể đáp ứng được những thay đổi này”.

Có thể nhận thấy rằng cả Cốc Cốc AI và chat GPT đểu có những điểm chung nhất định trong câu trả lời của mình. Vì thế, để không rơi vào cảnh có thể bị thay thế, con người cần liên tục học tập, cải thiện kĩ năng của bản thân, duy trì tính sáng tạo trong công việc để khẳng định vị thế, vai trò của bản thân mỗi người.Source link