Bất ngờ với số lương khủng của kỹ sư AI, làm hai tháng mua xe hơi là có thật – CellphoneS Sforum