ChatGPT và chatbot AI của Việt Nam liệt kê các công việc dễ bị mất việc bởi trí tuệ nhân tạo


*Thông tin trong bài lấy từ câu trả lời của ChatGPT và Cốc Cốc AI và chỉ mang tính chất tham khảo.

Khi được hỏi nghề nào có thể bị mất việc vì trí tuệ nhân tạo (AI), Cốc Cốc AI cho biết, có rất nhiều công việc có thể bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm các công việc lặp đi lặp lại, công việc cần tính toán và phân tích dữ liệu, và các công việc có tính chính xác cao.

Tuy nhiên, các công việc đòi hỏi kỹ năng tương tác con người và sáng tạo vẫn sẽ được giữ lại cho con người.

Cốc Cốc AI có liệt kê một số công việc dễ bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo như các công việc trong lĩnh vực sản xuất, như lắp ráp và kiểm tra sản phẩm, các công việc trong lĩnh vực tài chính, như phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro, và các công việc trong lĩnh vực y tế, như chẩn đoán bệnh và phân tích hình ảnh y khoa.

ChatGPT và chatbot AI của Việt Nam liệt kê các công việc dễ bị mất việc bởi trí tuệ nhân tạo - Ảnh 1.

Còn khi được hỏi nghề nào có thể bị mất việc vì trí tuệ nhân tạo (AI), ChatGPT đã liệt kê 4 công việc bao gồm nhân viên dịch vụ khách hàng, nhân viên bán hàng, nhân viên sản xuất và nhân viên kế toán.

ChatGPT và chatbot AI của Việt Nam liệt kê các công việc dễ bị mất việc bởi trí tuệ nhân tạo - Ảnh 2.

Cụ thể, nguyên văn câu trả lời của ChatGPT như sau:

“Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề và có thể dẫn đến sự thay đổi hoặc mất việc làm cho một số ngành nghề. Dưới đây là một số ngành có thể bị ảnh hưởng bởi sự phát triển của trí tuệ nhân tạo:

1. Nhân viên dịch vụ khách hàng: Với sự phát triển của chatbot và trợ lý ảo, công việc hỗ trợ khách hàng trực tuyến có thể bị thay thế bởi máy móc.

2. Nhân viên bán hàng: Các hệ thống AI được phát triển để tự động hoàn thành các công việc bán hàng, đặt hàng và quản lý kho hàng.

3. Nhân viên sản xuất: Các robot và hệ thống tự động hóa có thể thay thế nhiều công việc sản xuất truyền thống.

4. Nhân viên kế toán: Sự phát triển của phần mềm kế toán và công cụ tự động hóa có thể giảm số lượng nhân viên kế toán cần thiết.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ngành nghề có thể tận dụng được sức mạnh của AI và phát triển nhiều cơ hội việc làm mới. Điều quan trọng là chúng ta cần chuẩn bị và cập nhật kiến thức, kỹ năng mới để có thể đáp ứng được những thay đổi này”.Source link