Thiết kế ô tô Toyota chỉ cần gõ, AI sẽ vẽ bản nháp chiếc xe như ý


Toyota sử dụng AI để thiết kế ô tô, sau đó sẽ được con người chỉnh sửa cho thực tế hơn – Video: Toyota

Hệ thống sử dụng AI để giúp các nhà thiết kế trong giai đoạn đầu của quá trình sáng tạo. Hệ thống do Viện Nghiên cứu Toyota (TRI) phát triển.

Về cơ bản, hệ thống biến yêu cầu dạng văn bản thành các hình ảnh phác họa, sau đó nhà thiết kế thực sự sẽ tinh chỉnh lại trên đó.

Mặc dù AI chưa thể thiết kế hoàn chỉnh một chiếc ô tô mới, nhưng có thể tính đến các yếu tố như lực cản, kích thước khung gầm khi tạo ra hình ảnh một chiếc xe.

Chẳng hạn, nhà thiết kế có thể viết đang tìm kiếm một chiếc xe “dáng SUV”, “kiểu dáng đẹp” và “hiện đại”. Hệ thống sẽ tính toán yêu cầu, kết hợp cả cân bằng khí động học, và cho ra hình ảnh ô tô gợi ý.

AI đưa ra các gợi ý theo yêu cầu đầu vào – Ảnh: Toyota

Avinash Balachandran, giám đốc bộ phận Lái xe tương tác với con người (HID) của TRI, cho biết: “Các công cụ sáng tạo AI thường được sử dụng làm nguồn cảm hứng cho các nhà thiết kế, nhưng không thể cân nhắc đến vấn đề an toàn hay kỹ thuật phức tạp trong thiết kế ô tô thực tế. 

Nhưng hệ thống này kết hợp sức mạnh kỹ thuật truyền thống của Toyota với khả năng của AI hiện đại”.

Trong các tài liệu nghiên cứu do TRI xuất bản, nhóm chủ yếu tập trung vào lực cản khí động học, do tầm quan trọng đối với việc mở rộng phạm vi hoạt động của xe điện. Toyota cho biết AI có thể giúp họ thiết kế xe điện nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Ngoài Toyota, Nissan cũng đang sử dụng AI để cải thiện tính khí động học. 

Tuy nhiên, hãng sử dụng công cụ này để đánh giá tính khí động học của các thiết kế mà nhân viên đã tạo ra, thay vì hỗ trợ tạo ra hình ảnh phác thảo như Toyota.Source link