Người tiêu dùng kêu gọi EU điều tra rủi ro của trí tuệ nhân tạo – Báo Lao Động