Bệnh nhân Nhật Bản bớt cô đơn hơn nhờ robot – AI – Zing News