Màn ra mắt bất ổn của Bing AI đã được OpenAI cảnh báo trước – Báo Lao Động