CEO OpenAI lạc quan về ngành trí tuệ nhân tạo toàn cầu – Báo Lao Động