[Infographics] 5 việc mà trí tuệ nhân tạo có thể dễ dàng thay thế con người


11/06/2023 16:57

(KGO) – Trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng thay thế hoặc tự động hóa một số việc mà trước đây thường do con người thực hiện. Dưới đây là 5 ví dụ về các việc mà trí tuệ nhân tạo có thể dễ dàng thay thế con người.

TRẦN TÍNSource link