Việt Nam chọn cách đi ‘thông minh hoá’ bằng dữ liệu mở và trí tuệ nhân tạo


Ngày 8/6, tại TP Huế, Bộ TT&TT phối hợp với UBND tỉnh TT-Huế, Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội nghị quốc tế về “Dữ liệu mở và trí tuệ nhân tạo – Động lực tăng trưởng kinh tế”.

 Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Sở TT&TT tỉnh TT-Huế

Theo ban tổ chức, Hội nghị lần này nhằm trao đổi, nhận định về vai trò của dữ liệu mở và xu thế phát triển trí tuệ nhân tạo trên thế giới, từ đó xác định các thách thức, đề ra hành động cụ thể để phát triển dữ liệu mở, đẩy nhanh phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Phát biểu khai mạc qua hình thức trực tuyến, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cho biết, năm 2023 là năm Dữ liệu số quốc gia ở Việt Nam.

Dữ liệu là yếu tố đầu vào mới, quan trọng nhất và vô tận, động lực mới thúc đẩy chuyển đổi, phát triển kinh tế, phương thức mới để nâng cao năng lực quản lý. 

Hiện nay, trên thế giới, các Chính phủ đã nhận thấy dữ liệu công là nguồn tài nguyên quý giá và cần được khai thác hiệu quả.

Mở và chia sẻ dữ liệu cho các bên khai thác sẽ giúp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế, xã hội cũng như tăng cường sự hợp tác giữa Chính phủ với doanh nghiệp –  người dân.

Đại diện Ngân hàng thế giới phát biểu tại hội nghị. Ảnh Sở TT&TT tỉnh TT-Huế

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cũng nhấn mạnh, Việt Nam đang được đánh giá là quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế số mạnh mẽ. 

Riêng lợi thế quy mô thị trường trong nước đã đạt khoảng 98,5 triệu dân, trong đó 85% dân số có điện thoại thông minh và 79,1% dân số có kết nối Internet. Cơ cấu dân số trẻ, tập trung chủ yếu ở các nhóm tuổi từ 25-34 tuổi, 35-44 tuổi, 5-12 tuổi, sẽ tạo ra ra một thế hệ công dân số với một thị trường dữ liệu vô cùng tiềm năng trong tương lai. 

“Thay vì đi nhanh, Việt Nam sẽ chọn cách đi “thông minh hóa” bằng dữ liệu mở và trí tuệ nhân tạo để các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cùng tham gia sáng tạo giá trị mới.

Quá trình “thông minh hóa” sử dụng sức mạnh của dữ liệu, sức mạnh trí tuệ nhân tạo sẽ giải quyết các bài toán mà trước đây không thể thực hiện được, đưa ra các giải pháp mang tính kịp thời, mới, toàn diện và để tạo nên lợi thế cạnh tranh mới cho đất nước.  

Với định hướng này, Việt Nam sẽ phát triển thành quốc gia công nghệ, dựa trên và thừa hưởng tri thức nhân loại nhưng cũng đóng góp cho tri thức nhân loại”, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các diễn giả đã chia sẻ về tác động của dữ liệu mở tới tăng trưởng kinh tế; xu thế và kinh nghiệm quốc tế trong triển khai, đánh giá, đo lường dữ liệu mở; thảo luận về chính sách, cơ hội, thách thức dữ liệu mở ở các địa phương tại Việt Nam; trao đổi về hiểu biết trong việc tối đa hóa giá trị của dữ liệu mở nhằm thúc đẩy nghiên cứu, đầu tư phục vụ phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

Đại biểu tham dự hội nghị đã bàn thảo, thông qua khuyến nghị của cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước về các nội dung để cùng nhau hành động nhằm phát triển dữ liệu mở, nâng cao năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

Trong xu thế hiện nay, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao nhận thức về giá trị mới của dữ liệu, hoàn thiện môi trường pháp lý góp phần đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số quốc gia; xây dựng danh mục tài nguyên dữ liệu trong các ngành để thúc đẩy tích hợp, phát triển và sử dụng dữ liệu liên ngành; tạo ra hệ sinh thái dữ liệu mở.

Cùng với đó, Việt Nam cần phát huy đầy đủ vai trò của doanh nghiệp hàng đầu với tư cách là chủ thể nghiên cứu và phát triển dữ liệu; thúc đẩy hợp tác quốc tế để hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác nghiên cứu, phát triển công nghệ, đưa sản phẩm công nghệ trí tuệ nhân tạo Việt Nam ra nước ngoài.Source link