Hàn Quốc đưa sách giáo khoa kỹ thuật số tích hợp AI vào trường học


Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 8/6 cho biết, sách giáo khoa kỹ thuật số AI tại các trường học là một phần trong chính sách đổi mới giáo dục kỹ thuật số của chính phủ nước này, qua đó cung cấp nội dung học tập đa dạng thông qua công nghệ thực tế ảo (metaverse) và các công nghệ tương tác AI.

Bộ cho biết việc sử dụng sách giáo khoa kỹ thuật số cũng được kỳ vọng sẽ tạo khả năng học tập thích hợp cho từng học sinh ở các cấp độ học tập khác nhau.

Theo đó, học sinh lớp 3 và lớp 4, học sinh năm đầu tiên của trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ là những người được hưởng lợi đầu tiên với sách giáo khoa kỹ thuật số môn toán, tiếng Anh và tin học từ năm 2025.

Đến năm 2026, sách giáo khoa kỹ thuật số sẽ có thêm cho học sinh lớp 5 và lớp 6 ở các trường tiểu học và học sinh năm thứ hai của trường trung học cơ sở, với 4 môn học khác được “số hóa” là tiếng Hàn, nghiên cứu xã hội, khoa học – công nghệ và kinh tế gia đình. Năm tiếp theo đó, học sinh năm thứ ba của trường trung học cơ sở sẽ được tiếp cận sách giáo khoa kỹ thuật số.

Đến năm 2028, sách giáo khoa kỹ thuật số sẽ được áp dụng cho tất cả các môn học, ngoại trừ những môn học dựa trên vận động, chẳng hạn như âm nhạc, nghệ thuật, giáo dục thể chất và đạo đức, vốn cần giáo dục trực tiếp đối với việc tu luyện nhân cách.

Riêng cấp tiểu học, học sinh lớp 1 và lớp 2 sẽ không được sử dụng sách giáo khoa kỹ thuật số, vì trẻ còn quá nhỏ để tiếp xúc với các thiết bị kỹ thuật số.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết sách giáo khoa kỹ thuật số AI có khả năng đưa ra các nhiệm vụ học tập cơ bản và các nhiệm vụ học tập chuyên sâu, chẳng hạn như các khái niệm dễ hiểu cho người học chậm hay thảo luận và viết luận cho những người học nhanh.

Tuy nhiên, theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, sự ra đời của sách giáo khoa kỹ thuật số không có nghĩa là sách giáo khoa giấy trong trường học bị loại bỏ. Sách giáo khoa giấy và sách kỹ thuật số sẽ được sử dụng đồng thời trong các trường học trong thời gian tới cho đến khi tất cả học sinh, phụ huynh và giáo viên có thể sử dụng thành thạo sách giáo khoa kỹ thuật số AI và đạt được hiệu quả giáo dục mong muốn./.Source link