Geoffrey Hinton 5 nỗi sợ lớn nhất của "cha đẻ AI" với AI – VietTimes