Ubisoft cũng dấn thân vào lĩnh vực AI, tuyên bố tận dụng trí tuệ nhân … – Báo Tổ quốc