Trí tuệ nhân tạo mất việc vì đưa ra lời khuyên có hại cho người dùng – Báo Lao Động