Rộ tin AI tự 'giết' chủ, không quân Mỹ phải bác bỏ – Zing News