Nvidia và MediaTek hợp tác phát triển hệ thống truyền thông giải trí thế hệ mới hỗ trợ AI – VietTimes