Chấn động: Một "ông lớn" viễn thông tuyên bố sẽ thay 10,000 nhân viên bằng AI – CellphoneS Sforum