Intel sắp tung ra chip trí tuệ nhân tạo cạnh tranh với Nvidia – Vietnam Plus