Nói tiếng Việt với ChatGPT trên iPhone

ChatGPT được đưa lên App Store sáng 19/5, hỗ trợ giọng nói tiếng Việt, nhưng chưa cho tải về từ thị trường Việt Nam.

Dùng thử ứng dụng ChatGPT trên iPhone

 
 

Anh Phú – Lưu QuýSource link