Cơn sốt AI đang giúp thúc đẩy thị trường chứng khoán Mỹ – tinnhanhchungkhoan