[AI] Mệnh đề cấp một trong logic (phần 2)

Phương pháp lập luận trên Facebook

Giới thiệu

Bài viết này sẽ giới thiệu về phương pháp lập luận trên Facebook và sử dụng luật chứng minh phản chứng. Trước đó, đã có một video giới thiệu về lập luận và Chris Harris. Bài viết này sẽ tiếp tục với chủ đề phòng phương pháp chứng minh phản chứng và áp dụng nó vào toán học.

Luật chứng minh phản chứng trong Toán học

Để chứng minh một mệnh đề trong toán học, ta có thể giả sử rằng mệnh đề đó sai và tìm đến một mâu thuẫn. Sau đó, ta sẽ áp dụng luật phản chứng để chứng minh mệnh đề ban đầu là đúng.

Một ví dụ về áp dụng luật chứng minh phản chứng là khi giả sử luật B sai và từ đó tìm đến một mâu thuẫn. Sau đó, ta sử dụng luật phân giải để xây dựng một công thức trái ngược. Ví dụ này được giải thích chi tiết trong video.

Ví dụ về phương pháp lập luận trên Facebook

Giả sử có một câu phát biểu trên Facebook như sau: “Hát đẹp trai giàu có là nhân từ và giúp người.” Chúng ta sẽ sử dụng luật chứng minh phản chứng để chứng minh rằng “hát là người nhân từ.”

Đầu tiên, ta sẽ đưa ra các mệnh đề tương ứng với câu phát biểu ban đầu:

  • B1: Hát đẹp trai
  • B2: Hát chèo có
  • B3: Hát giàu có
  • B4: Hát phung phí
  • B5: Hát kiêu căng
  • B6: Hát nhân từ
  • B7: Hát giúp người

Tiếp theo, ta sẽ tạo một công thức trái ngược bằng cách giả sử một trong các mệnh đề trên sai và tìm đến một mâu thuẫn:

  • Giả sử B3 sai: Hát không giàu có
  • Hơn nữa, nếu hát không giàu có thì không thể hát phung phí hoặc kiêu căng. Vì vậy, B4 và B5 cũng sai.
  • Điều này đồng nghĩa với việc giả thuyết ban đầu của chúng ta sai. Do đó, ta có thể chứng minh rằng “hát là người nhân từ.”

Với ví dụ này, ta đã thấy được cách sử dụng phương pháp lập luận và luật chứng minh phản chứng để chứng minh một mệnh đề trên Facebook.