[Trí tuệ nhân tạo] Cơ sở logic mệnh đề cấp 1 (phần 1)

Lập Luận Trên Source Mệnh Đề

Đêm nay anh ta sẽ tiếp tục với môn học về Trí Thiện. Tại sao nói trong ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về Chương thứ năm đó là phương pháp lập luận trên source mệnh đề.

Các Nội Dung

Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về lập luận và zurich hay là về cái Chris mệnh đề thứ ba là về cái nourish bị từ thì về lập luận lôgic lập luận. Nó là một cái hành động mà đã sinh ra một cái phát biểu đúng từ cái phát biểu đúng trước đó.

Lập Luận Logic

Cái lập luận là một cái hành động mà nó sinh ra một cái phát biểu đúng mới từ cái phát biểu đúng trước đó. Và cái phát biểu nó phải tuân thủ theo một tập các quy tắc nhất định là các phát biểu của trung tâm theo một cái tập các nguyên tắc nhất định, em còn gọi là ngữ nghĩa.

Xác Định của Một Phát Biểu

Ở trên, các xác định của một phát biểu là chỉ có thể là đúng là sai. Là một cái phát biểu, thì chỉ có ở hai trạng thái, ở là đã đúng, là sai.

Nghĩa và Giá Trị

Nó là một cái ngôn ngữ. Mà mỗi câu trong ngôn ngữ đó nó có những nghĩa hay là cái giá trị gọi là đúng hay sai.

Sức Mạnh Đi

Một trong các nội dung là về sức mạnh đi. Thì cái nội dung của Syaoran đây, mình sẽ cùng các bạn.

Các Khái Niệm

Đó là một là khái niệm, thứ hai là cú pháp, ba là những nghĩa, bốn là dạng chúng tác, năm là luật suy diễn, sáu là các cây phương pháp. Pác Bó, phương pháp chứng minh, bác bỏ.

Mệnh Đề

Cái nội dung thứ hai, giới thiệu các bạn đây là về sức mạnh đi. Thì từ cái mệnh đề, hay người ta gọi là vấn đề. Nó là một cái phát biểu, mặt khánh định một cái sự kiện nào đó và cái khánh đó nó chứng nhận 2 giá trị, đó là đúng hay sai.

Mệnh Đề Định Nghĩa

Mệnh đề định nghĩa, trước đó là cái mình đâu biết, hay gọi tắt là mệnh đề. Nó là một cái phát biểu, mặt khẳng định một cái sự kiện nào đó. Ở trường kia, nó chỉ có thể thấy hai trạng thái, đó là đúng hay sai.

Ví Dụ

Giả sử như chúng ta có thời gian mưa, thì có phải là loại bầu trời là có? Cả mày theo đúng cái cây trên này đúng không?

Theo đúng cái chạy thực tế, thì đề là trời đang mưa vậy. Tôi sẽ đó, mày thì từ cái mệnh đề toán ta sẽ đưa vào mệnh đề street, như thế nào?

Mình gọi B là trời mưa, vui là bầu trời cao mây.

PC ra Vui đúng thì thay ABC whey đúng và B đóng. Thì suy ra quân cũng phải đóng, cho nó mình ta sẽ liên tưởng về thực tế này, b là trời mưa, vui là bầu trời cao mây.

PC trong khi đúng, như thế là trờ