Mỹ phát triển robot thay thế công việc thông thường của con người – VietTimes