Thử thách Chatbot: Ai tạo ra nghệ thuật AI tốt hơn?

Chào mừng quý vị đến với một bài hướng dẫn về trí tuệ nhân tạo khác, đặc biệt hơn, chúng ta sẽ đến với một thử thách chat bot cho tất cả các nghệ sĩ trí tuệ nhân tạo. Tôi rất mong chờ xem phản hồi của các bạn về thử thách này này. Tóm tắt ý tưởng của thử thách này là tôi sẽ thử thách chat bot open AI Jasper và chính tôi để xem ai có thể tạo ra hình ảnh tốt hơn từ đầu. Thử nghiệm khá đơn giản, cho phép tôi giải thích luật chơi.

Phần tiêu đề HTML:
– AI Tutorial: Thách thức chat bot để tạo ảnh tốt nhất
– Luật chơi của Thách thức chat bot AI
– Bố cục của Thử thách: Elf, Portrait và Product Photography
– Các mẫu hình ảnh và lời giải

Luật chơi của Thách thức chat bot AI
Luật chơi này khá đơn giản khi thực hiện thử thách này:
1. Tôi sẽ tạo hình ảnh đầu tiên, theo yêu cầu của mình, ví dụ như tôi muốn tạo ra hình ảnh của một con mèo, tôi sẽ nhập tất cả các thông số đầu vào để tạo ra động vật này.
2. Sau khi tôi tạo xong hình ảnh đầu tiên của mình, tôi sẽ đưa ra câu hỏi đó và cho cả Jasper và open AI tạo ra cùng một hình ảnh.
3. Các lệnh được đưa vào trong thử nghiệm là giống nhau, bao gồm thêm các thông số như photography và bỏ qua vấn đề trang điểm để đảm bảo rằng chúng ta tạo ra các ảnh theo cùng một tiêu chuẩn và phong cách.
4. Sau đó, chúng ta sẽ chọn ảnh số 3 để so sánh và tăng tỉ lệ cho ảnh cuối cùng.

Các mẫu hình ảnh và lời giải
1. Elf in a Fantasy Market:
Tôi muốn tạo ra một hình ảnh chứa hình ảnh của một elf trong thị trấn tưởng tượng. Đây là những gì AI chatbot, Jasper và open AI đã trả về cho chúng tôi với số ảnh trả về 3. Đội ngũ của chúng ta cần phải xem xét các hình ảnh này và đoán xem hình ảnh nào do ai nào tạo ra. Kết quả: 1. Jasper, 2. Open AI và 3. Tôi.

2. Portrait of a Beautiful Woman:
Trong thử thách này, tôi muốn nhập thông tin để tạo ra hình ảnh chân dung của một người phụ nữ xinh đẹp, bao gồm ánh sáng và một số yếu tố khác. Đây là các hình ảnh được tạo ra bởi Jasper, open AI và tôi. Kết quả: 1. Jasper, 2. Tôi và 3. Open AI.

3. Product Photography:
Trong thử thách cuối cùng, tôi muốn tạo ra một ảnh có chỉ số của một chiếc đồng hồ đắt tiền để xem ai có thể tạo ra hình ảnh đẹp nhất. Đây là các hình ảnh được tạo ra bởi Jasper, open AI và tôi. Kết quả: 1. Tôi, 2. Jasper và 3. Open AI.

Kết luận:
Nói chung, thông qua việc so sánh các hình ảnh tạo ra bởi Jasper, open AI và tôi, thử thách này cho chúng ta thấy rằng AI chat bot là một công cụ tuyệt vời để tạo ra hình ảnh tốt hơn, nhất là khi các nhà nghệ sĩ không giỏi trong việc mô tả những yêu cầu cụ thể. Chúng tôi hy vọng rằng thử thách này sẽ giúp bạn trở thành một nghệ sĩ trí tuệ nhân tạo tuyệt vời!