Chương trình Hướng dẫn Nhóm và Cân nặng Giữa hành trình.

Xin chào và chào mừng quay trở lại với một bài hướng dẫn mới, hôm nay tôi sẽ cùng các bạn học cách sử dụng trọng số và nhóm lệnh trong mid-journey một cách nhanh chóng. Đây là video rất đơn giản để giúp các bạn hiểu rõ và chúng ta sẽ bắt đầu ngay.

Prompt đầu tiên của chúng ta là điều mà bạn thường sẽ nhập vào mid-journey để có được một hình ảnh như thế này. Như bạn có thể thấy, tôi có một bức ảnh người đầy đủ fantasy d d, phụ nữ tuyệt đẹp, sức khỏe tốt v.v. Các từ khóa này tôi sẽ không nhắc lại nhiều, tuy nhiên nếu các bạn muốn ghi chú lại, có thể dừng video lại và viết lại các từ khóa này. Cuối cùng, tôi sẽ cho bạn danh sách các từ khóa cuối cùng hoàn chỉnh trong mô tả hoặc trong phần bình luận được ghim để bạn có thể sử dụng nếu muốn.

Tất cả các prompts được sắp xếp vào một nhóm duy nhất trong mid-journey. Tuy nhiên, mid-journey không thể hiểu được những gì quan trọng hơn cho bạn. Vì vậy, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cho mid-journey biết được những gì quan trọng nhất với bạn bằng cách sử dụng trọng số và nhóm lệnh.

Thứ nhất, tôi sẽ chia những prompts của mình thành năm nhóm khác nhau: nhân vật, đặc điểm nhân vật, cài đặt, ánh sáng, máy ảnh / phong cách và các prompts tiêu cực. Những nhóm này được đánh dấu bằng hai dấu hai chấm. Bạn sẽ thấy chúng được hiển thị trên slide tiếp theo.

Bản danh sách prompts đầu tiên sẽ được phân nhóm bởi những dấu hai chấm, từ đó, mid-journey sẽ hiểu được những gì là quan trọng hơn đối với bạn. Như bạn có thể thấy, những dấu hai chấm đó chỉ định mọi thứ từ bức ảnh người đầy đủ đến Thief là một nhóm. Điều này sẽ giúp mid-journey hiểu rõ những bạn muốn.

Trọng số được sử dụng để chỉ thị độ quan trọng của mỗi nhóm, giá trị càng lớn thì mid-journey sẽ hiểu rằng nó càng quan trọng. Trong khi giá trị càng thấp thì mid-journey sẽ hiểu rằng nó không quan trọng lắm. Với các prompt của mình, tôi đặt trọng số cao nhất cho nhân vật, tiếp đến là các đặc điểm nhân vật, cài đặt, ánh sáng, máy ảnh / phong cách và bất kỳ prompt tiêu cực nào đều được đặt trọng số âm hai.

Và đây là danh sách prompt cuối cùng của tôi, sẽ hiển thị tất cả các nhóm và trọng số của chúng. Với các prompt này, tôi đã đặt trọng số cao nhất cho nhân vật và ánh sáng, vì vậy mid-journey sẽ hiểu rằng đó là những gì quan trọng nhất đối với tôi. Tôi đã thay đổi các số trên các nhóm khác để đạt được hiệu quả cao hơn.

Cuối cùng, điều quan trọng ở đây là mid-journey sẽ hiểu rõ những gì quan trọng nhất đối với bạn. Đây là cách sử dụng trọng số và nhóm lệnh trong mid-journey một cách hiệu quả và chúng tôi hy vọng rằng bài hướng dẫn này sẽ giúp ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến và xem video của chúng tôi, nếu có bất kỳ ý kiến, câu hỏi hoặc đề xuất nào, hãy để lại bình luận phía dưới. Chúc các bạn một ngày tốt lành!