[AI] Tối ưu hóa Minimax và Alpha-Beta Algorithm

Tìm kiếm trên trò chơi đối kháng với giải thuật Minimax

Xin chào! Trong seri môn học Trí sáng tạo, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các giải thuật tìm kiếm lời giải cho các trò chơi đối kháng. Trong bài này, chúng ta sẽ đi qua giải thuật Mimimax và các tia Alpha Beta.

Đặc điểm của trò chơi đối kháng

Các trò chơi đối kháng như cờ vua, cờ tướng hay caro đều có đặc điểm là hai người chơi luôn thực hiện các nước đi của mình và phải tuân thủ quy luật của trò chơi.

Với các trò chơi này, thuật toán tìm kiếm có thông tin như Alpha-Beta hay minimax có thể giải quyết tốt. Tuy nhiên, đối với các trò chơi khác như cờ sao Perseus, thuật toán tìm kiếm có thông tin không thể giải quyết được.

Xây dựng cây trò chơi và định nghĩa trạng thái đầu và kết thúc

Việc xây dựng cây trò chơi bắt đầu từ một trạng thái ban đầu dựa trên sự sắp xếp của các quân cờ. Mỗi nước đi hợp lệ trong trò chơi sẽ dẫn đến một trạng thái mới, và các trạng thái này sẽ có các trạng thái con.

Trạng thái kết thúc là trạng thái cuối cùng của trò chơi, thường được xác định bằng các quyết định chặng, thắng thua hoặc hoà.

Giải thuật Minimax

Độ cao của cây trò chơi chính là tổng số nước đi của hai người chơi. Giải thuật Minimax là giải thuật động tối ưu để chọn nước đi tốt nhất cho mình trong tất cả các định chọn của đối thủ.

Cách xây dựng giải thuật Minimax bao gồm xác định giá trị của từng trạng thái con và túi tiền lên trên để xác định giá trị của trạng thái hiện tại. Sau đó, các giá trị này sẽ được sắp xếp để chọn nước đi tốt nhất.

Việc xác định giá trị của các trạng thái con cũng đòi hỏi tính toán các giá trị này cho các trạng thái tiếp theo và duy trì giá trị tốt nhất cho mình và tồi nhất cho đối thủ.

Kết luận

Đối với các trò chơi đối kháng, giải thuật Minimax giúp chúng ta tìm kiếm nước đi tối ưu mà đảm bảo lợi ích tối đa cho bản thân và thiệt hại tối thiểu cho đối thủ. Việc xây dựng cây trò chơi và xác định trạng thái đầu và kết thúc là rất cần thiết trong việc áp dụng giải thuật này.