Thị trường Ai Marketing sẵn sàng cho sự phát triển chóng mặt – Tin tức Marketing cùng Ai ngày 9 tháng 8 năm 2022 #ai #marketing

Thị trường marketing AI sẽ vượt mức 48 tỷ đô la vào năm 2030

Trước tiên, thị trường marketing AI dự kiến sẽ đạt mức quá 48 tỷ đô la vào năm 2030. Chúng ta biết rằng, đó là một tốc độ phát triển rất lớn. Nếu bạn chưa tham gia vào lúc này, hãy tham gia ngay bây giờ. Tôi sẽ để một liên kết trong phần miêu tả.