[AI] Giải thuật A* (A-star algorithm)

Giới thiệu môn học Dưới Điện Tạo

Trong video này, ta sẽ tiếp tục với seri môn học Dưới Điện Tạo

Phương pháp tìm kiếm

Trong video trước, đã giới thiệu về phương pháp tìm kiếm 20, tiếp tục qua mục tìm kiếm hay

Các hàm đánh giá trong truyện Kiếm Ánh Toán Vinaphone

Trong phần này, ta sẽ đi qua các hàm đánh giá trong truyện Kiếm Ánh Toán Vinaphone

Phương pháp tìm kiếm tăng cường

Để tăng hiệu quả tìm kiếm, ta sử dụng một cửa hàng đánh giá đặc biệt

Khái niệm GX

Có hai khái niệm quan trọng cần lưu ý: GX và HX

Khái niệm GX

Khoảng cách từ đỉnh đang xét đến đỉnh được cho là GX

Khái niệm HX

HX là cây hàm khoảng cách

Ví dụ về HX

Chúng ta có thể sử dụng HX để tô màu, sáp…

Cây hàng hiệu tích

Cây hàng hiệu tích được sử dụng để tính diện tích nhỏ nhất của một tập điểm

Phương pháp tìm kiếm tăng cường

Phương pháp tìm kiếm tăng cường là một phương pháp đảm bảo chi phí thấp nhất