Kiếm tiền từ thế hệ Z và tính không kiên nhẫn – Tin tức Marketing với AI ngày 15 tháng 8 năm 2022 #marketingtips #ai #genz


Opportunity Number One: Delighting Customers with Quick and Easy Experiences

Cơ hội đầu tiên cho ngày 15 tháng 8 là một bài viết từ Forbes, tìm hiểu cách để kiếm tiền của người tiêu dùng và sự kiên nhẫn, và ý nghĩa của việc này là chúng ta cần tập trung vào khuây khỏa khách hàng bằng cách tạo ra những trải nghiệm dễ dàng và nhanh chóng nhất có thể.

Cũng như thấy một cách hợp lý, phải không các bạn? Và ngạc nhiên thay, người tiêu dùng quan tâm đến chất lượng trải nghiệm hơn là giá cả họ trả, điều này thực sự rất tốt và đóng góp rất tốt cho bền vững và tiếp thị đạo đức. Mục tiêu cũng là để xây dựng một mối quan hệ, không chỉ giao dịch đơn lẻ nên hãy nghĩ về giá trị lâu dài và chúng ta cần đầu tư vào công nghệ mới, tin tưởng vào cơ hội này.

Vậy nếu điều này áp dụng cho doanh nghiệp của bạn, hãy cho tôi biết và tôi sẽ xây dựng nghiên cứu điển hình đầy đủ để chỉ cho bạn cách áp dụng điều này vào doanh nghiệp của bạn. Dù thế nào thì hãy chăm sóc bản thân và nói chuyện với bạn sau nữa, tạm biệt.

Cơ hội số 1: Khuây khỏa khách hàng với trải nghiệm nhanh chóng và dễ dàng

Cơ hội đầu tiên cho ngày 15 tháng 8 là một bài viết từ Forbes, tìm hiểu cách để kiếm tiền của người tiêu dùng và sự kiên nhẫn, và ý nghĩa của việc này là chúng ta cần tập trung vào khuây khỏa khách hàng bằng cách tạo ra những trải nghiệm dễ dàng và nhanh chóng nhất có thể.

Tập trung vào chất lượng trải nghiệm

Người tiêu dùng quan tâm đến chất lượng trải nghiệm hơn là giá cả họ trả, điều này thực sự rất tốt và đóng góp rất tốt cho bền vững và tiếp thị đạo đức. Mục tiêu cũng là để xây dựng một mối quan hệ, không chỉ giao dịch đơn lẻ nên hãy nghĩ về giá trị lâu dài và chúng ta cần đầu tư vào công nghệ mới.

Áp dụng điều này vào doanh nghiệp của bạn

Nếu điều này áp dụng cho doanh nghiệp của bạn, hãy cho tôi biết và tôi sẽ xây dựng nghiên cứu điển hình đầy đủ để chỉ cho bạn cách áp dụng điều này vào doanh nghiệp của bạn.