Thuật toán tìm kiếm chi phí đồng đều (Uniform Cost Search) của trí tuệ nhân tạo (AI)

Tìm kiếm Uniform-cost

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về phương pháp tìm kiếm Uniform-cost, một phương pháp thường được sử dụng trong các bài toán tìm kiếm với nhiều nghiệm. Với phương pháp này, chúng ta sẽ chọn nghiệm có chi phí thấp nhất để giải quyết bài toán.

3 nội dung cơ bản của Uniform-cost

Để hiểu được phương pháp tìm kiếm Uniform-cost, chúng ta cần tìm hiểu về 3 nội dung cơ bản sau:

  1. Tìm kiếm theo chi phí thấp nhất
  2. Phương pháp Uniform-cost sẽ chọn nghiệm có chi phí thấp nhất để giải quyết bài toán.

  3. Các hàm đánh giá trên đồ thị
  4. Uniform-cost sử dụng hàm đánh giá để đánh giá chi phí của các nghiệm. Hàm này sẽ giúp cho phương pháp tìm kiếm đưa ra các nghiệm có chi phí thấp nhất.

  5. Xây dựng cây tìm kiếm
  6. Cây tìm kiếm sẽ biểu diễn trạng thái của bài toán và các bước di chuyển để đạt được nghiệm tối ưu. Chúng ta cần xây dựng cây tìm kiếm phù hợp để phương pháp tìm kiếm Uniform-cost có thể hoạt động tốt.

Ví dụ về việc sử dụng Uniform-cost

Ví dụ về bài toán tìm đường đi từ thành phố A đến thành phố B sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách sử dụng phương pháp tìm kiếm Uniform-cost. Trong bài toán này, Uniform-cost sẽ tìm kiếm đường đi có chi phí vận chuyển thấp nhất từ thành phố A đến thành phố B.

Xây dựng cây tìm kiếm

Để xây dựng cây tìm kiếm, chúng ta sẽ sử dụng các trạng thái là các thành phố có thể đi đến được từ thành phố A. Các bước di chuyển là các tuyến đường từ thành phố A đến các thành phố khác, mỗi tuyến đường sẽ có một chi phí vận chuyển khác nhau.

Các hàm đánh giá trên đồ thị

Uniform-cost sẽ sử dụng các hàm đánh giá để đánh giá chi phí của các tuyến đường đi từ thành phố A đến các thành phố khác. Hàm đánh giá sẽ giúp Uniform-cost chọn ra tuyến đường có chi phí vận chuyển thấp nhất để tìm kiếm nghiệm.

Tìm kiếm theo chi phí thấp nhất

Phương pháp tìm kiếm Uniform-cost sẽ áp dụng việc tìm kiếm theo chi phí thấp nhất để chọn ra tuyến đường đi từ thành phố A đến thành phố B có chi phí vận chuyển thấp nhất. Với việc áp dụng phương pháp tìm kiếm này, chúng ta sẽ giải quyết được bài toán tìm đường đi giữa 2 thành phố với chi phí vận chuyển thấp nhất.