Nghị viện châu Âu thông qua dự luật quản lý trí tuệ nhân tạo


Đây là bước tiến mới trong quy trình thông qua đạo luật chính thức quản lý các công cụ trí tuệ nhân tạo như ChatGPT, đồng thời thúc đẩy sáng tạo trong lĩnh vực này.

Dự luật mới mở đường cho một đạo luật AI sẽ trở thành luật hoàn chỉnh đầu tiên quản lý công nghệ này, với những quy định sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt, kiểm tra sinh trắc và các ứng dụng AI khác.

Theo dự luật được Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng và Quyền tự do dân sự của Nghị viện châu Âu thông qua, những đề xuất được Ủy ban châu Âu đưa ra từ 2 năm trước về quản lý trí tuệ nhân tạo AI sẽ được bổ sung các điều khoản cấm sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt tại những nơi công cộng, các công cụ sử dụng thuật toán dự báo hành vi tội phạm và các biện pháp minh bạch mới với các ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh như ChatGPT.

Các ứng dụng này phải gửi thông báo lưu ý người dùng rằng sản phẩm của các công cụ này là do máy móc tạo ra, không phải con người.

Dự luật mới cũng yêu cầu bổ sung các tiêu chí nhằm xác định lĩnh vực có nguy cơ cao nếu áp dụng AI. Các công cụ AI sẽ được phân loại theo mức độ nguy cơ mà mỗi công cụ có thể gây ra, từ mức thấp tới mức không thể chấp nhận được.

Các chính phủ và công ty sử dụng công nghệ AI sẽ phải tuân thủ những nghĩa vụ khác nhau tùy theo mức độ nguy cơ. Dù danh sách được Ủy ban châu Âu đề xuất đã gồm các trường hợp sử dụng AI trong quản lý cơ sở hạ tầng trọng yếu, giáo dục, nhân lực, trật tự công cộng và nhập cư, song các nghị sĩ châu Âu muốn bổ sung những ngưỡng quy định, phân định các mối đe dọa với an ninh, y tế và các quyền cơ bản.Source link