Các Mẹo Marketing Trong Thời Kỳ Khủng Hoảng – Marketing Với AI 16 Tháng 8 Năm 2022 #marketingtips #doanhnghiepnho


Tiếp thị cho đến khi bão kinh tế đổ xuống

Chào các bạn, trong thời điểm khó khăn kinh tế này, chúng ta cần tìm ra các chiến lược tiếp thị hiệu quả để đối phó và đưa doanh nghiệp đến thành công. Hãy cùng xem chi tiết bài viết ở phần mô tả nhé.

Tóm tắt bài viết là: kể câu chuyện tốt hơn đối thủ để người mua cảm động và biện minh bằng lý do hợp lý. Điều này ứng dụng cho cả tình huống B2B và B2C. Do đó, việc xây dựng nội dung tiếp thị thông tin là rất quan trọng, bao gồm cả video, bài viết trên blog v.v làm tài nguyên giá trị đến cho khách hàng. Quan trọng là xây dựng mối quan hệ với khách hàng, chứ không chỉ là tiếp thị một chiều.

Hãy giữ cho mình luôn được nhìn thấy và tiếp tục thực hiện chiến lược tiếp thị với các đối tác lớn. Điều quan trọng là không chỉ tập trung vào việc quảng cáo mà cần tập trung vào cả mối quan hệ với khách hàng nội và khách hàng ngoại. Đó là những điều tôi muốn gửi tới các bạn, nếu bạn cần sự giúp đỡ hãy cứ liên hệ với tôi. Chúc mọi người thành công, xin chào.

Tiếp thị cho đến khi bão kinh tế đổ xuống

Bài viết tóm tắt

Tóm tắt bài viết là: kể câu chuyện tốt hơn đối thủ để người mua cảm động và biện minh bằng lý do hợp lý. Điều này ứng dụng cho cả tình huống B2B vàB2C. Do đó, việc xây dựng nội dung tiếp thị thông tin là rất quan trọng, bao gồm cả video, bài viết trên blog v.v làm tài nguyên giá trị đến cho khách hàng. Quan trọng là xây dựng mối quan hệ với khách hàng, chứ không chỉ là tiếp thị một chiều.

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng

Hãy giữ cho mình luôn được nhìn thấy và tiếp tục thực hiện chiến lược tiếp thị với các đối tác lớn. Điều quan trọng là không chỉ tập trung vào việc quảng cáo mà cần tập trung vào cả mối quan hệ với khách hàng nội và khách hàng ngoại. Đó là những điều tôi muốn gửi tới các bạn, nếu bạn cần sự giúp đỡ hãy cứ liên hệ với tôi. Chúc mọi người thành công, xin chào.