Trình tạo hình ảnh AI giành giải cuộc thi nghệ thuật – Đơn giản và bạn có thể làm được điều này! #Jasper.ai #Openai #gpt-3 #ai


HTML Headings:

Một bức tranh được tạo bởi trí tuệ nhân tạo giành giải thưởng nghệ thuật

Các nghệ sĩ không hài lòng

Thử làm điều tương tự

Giới thiệu

Mục tiêu

Sử dụng phần mềm

Cách tạo prompt

Kết quả

Thế giới đang thay đổi với tốc độ nhanh chóng

Những cơ hội từ trí tuệ nhân tạo

Kết luận

Good morning guys, một bức tranh được tạo bởi trí tuệ nhân tạo đã giành giải thưởng nghệ thuật và đã gây ra sự không hài lòng của các nghệ sĩ. Vậy hãy cùng thử làm điều tương tự.

Mục tiêu của chúng ta là tạo ra một bức tranh được lấy cảm hứng từ bức tranh giành giải thưởng đó, nhưng không sao chép trực tiếp nó mà là lấy những ảnh hưởng và phong cách trong đó để tạo ra một bức tranh mới, độc đáo.

Chúng ta sẽ sử dụng phần mềm Image to Image để thực hiện điều này. Đầu tiên, chúng ta sẽ tải lên một hình ảnh và lấy cảm hứng từ bức tranh giành giải thưởng đó, nhưng không sao chép nó một cách trực tiếp.

Khi chúng ta có được hình ảnh cần thiết, chúng ta sẽ thêm một số chi tiết và thuộc tính của chính mình để tạo ra một bức tranh có sự độc đáo và cá tính riêng.

Chúng ta cần tập trung vào việc tạo prompt vì nó sẽ giúp cho chúng ta có được kết quả đầu ra tốt hơn. Vì vậy, một bức tranh tuyệt vời sẽ phải cần đến một prompt tương xứng.

Kết quả của chúng ta sẽ phụ thuộc vào prompt mà chúng ta đã tạo ra. Chúng ta cần lựa chọn những chi tiết mà chúng ta muốn và đặt ra những yêu cầu của mình.

Cuối cùng, chúng ta cũng đạt được kết quả mong muốn. Có thể bạn sẽ cần một vài phút để tạo ra một bức tranh đẹp, nhưng đừng lo lắng quá nhiều vì tất cả đều là kết quả của sự tập trung và cố gắng.

Thế giới đang thay đổi với tốc độ nhanh chóng, nếu bạn muốn tham gia vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, hãy nhanh chóng đăng ký và bắt đầu tìm kiếm cơ hội mới.

Tóm lại, hãy thử tạo ra một bức tranh của riêng mình bằng cách sử dụng phần mềm và prompt. Nếu bạn có thắc mắc gì, hãy liên hệ với tôi. Chúc bạn may mắn!