Sợ mất việc nhưng nhân sự vẫn khao khát sử dụng AI


AI có thể khiến nhiều người mất việc làm. (Ảnh: Stanford News)

Microsoft vừa chia sẻ báo cáo Work Trend Index 2023, dựa trên khảo sát 31.000 nhân viên từ 31 quốc gia. Báo cáo cho thấy cuộc cách mạng tại nơi làm việc của AI đang trở nên nổi bật.

Dù 59% người được hỏi thừa nhận lo sợ mất việc làm vì AI, 70% cho biết muốn bàn giao nhiều việc nhất có thể cho công nghệ này. Họ cũng chia sẻ không chỉ dùng AI cho công việc hành chính mà cả phân tích, sáng tạo.

Đây cũng là xu hướng tương tự trong tầng lớp lãnh đạo. Khi được hỏi về lợi ích của AI trong công sở, 31% cho biết đứng đầu bảng là tăng năng suất lao động, tiếp đến là tự động hóa công việc (29%), cải thiện phúc lợi nhân viên (26%) và tạo môi trường cho công việc giá trị cao (25%). Giảm số lượng nhân sự là câu trả lời ít phổ biến nhất (16%).

Lee Ji Eun, CEO Microsoft Hàn Quốc, nhận xét, nhiều người đã nhận thức được tác dụng của AI đối với công việc và mong đợi vào nó. AI mang đến cách thức hoàn toàn mới để làm mọi việc, trao quyền sáng tạo cá nhân và dẫn dắt thành công của một tổ chức.

Trong khi đó, Oh Sung Mi, lãnh đạo một bộ phận tại Microsoft, cho rằng dù công nghệ số giúp chúng ta làm việc hiệu quả hơn, cần nhiều việc phải làm khi quá tải thông tin. Ứng dụng AI cho công việc sẽ hỗ trợ nảy ra ý tưởng sáng tạo.

(Theo Korea Times)Source link