Chú ý, các nhà viết nội dung AI Jasper Frase và Nichesss! Tin tức Marketing với AI ngày 20 tháng 8 năm 2022 #ai #seo.


HTML Headings:
– H1: Cập nhật nội dung AI của Google cho việc viết content
– H2: Nội dung nên được viết bởi con người cho con người
– H2: Đừng cố gắng cạnh tranh với lượng truy cập từ Google

Trong nội dung này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cập nhật nội dung AI của Google và tác động của nó đến việc viết content. Theo Google, đầu tiên và trên hết, nội dung này nên được viết bởi con người, cho con người. Điều này có nghĩa là nội dung nên được viết dưới dạng hữu ích thông qua kinh nghiệm và kiến thức của con người.

Vì sao Google đánh giá cao nội dung viết bởi con người? Bởi vì khi người dùng tìm kiếm trên Google và nhìn thấy đoạn trích dẫn, nếu đó là một nội dung hữu ích và được viết bởi con người, họ sẽ cảm thấy hài lòng và tiếp tục đọc tiếp.

Nếu bạn đang cố gắng tăng lượng truy cập từ Google, điều quan trọng là hãy tạo ra nội dung chất lượng và hữu ích được viết bởi con người, chứ đừng cố gắng cạnh tranh với những trang web có lượng truy cập cao mà viết theo kiểu robot hoặc AI.

Với các bài viết của bạn, hãy tập trung vào những điều mà người đọc muốn biết. Tìm hiểu những thắc mắc của công chúng và tạo ra nội dung hữu ích, chứ không chỉ là một loạt các từ khóa được sắp xếp và viết theo kiểu máy móc.

Cuối cùng, hãy luôn kiểm tra và đánh giá nội dung của bạn. Hãy đảm bảo nội dung được viết bởi con người, mang lại giá trị và thông tin hữu ích cho người đọc. Nếu bạn giữ được những tiêu chí này thì bạn sẽ có khả năng tăng lượng truy cập từ Google.