Chia tay với Alibaba, SoftBank tuyên bố chuyển hướng đầu tư cho AI – VietTimes