Đo lường tác động kinh doanh của Trí tuệ Nhân tạo – Tin tức Marketing với Trí tuệ Nhân tạo ngày 7 tháng 9 năm 2022 #ai #airoi
Cách các công ty đo lường ROI của dự án AI của mình


Cách các công ty đo lường ROI của dự án AI của mình

Có một vài cách khác nhau mà các công ty đo lường ROI của dự án AI của họ.

Tiết kiệm thời gian, tiền bạc, và tài nguyên

Một trong những cách là nhìn vào công nghệ tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, tiền bạc, và tài nguyên. Điều này đặc biệt quan trọng với các công ty lớn có quy mô sản xuất lớn hoặc các nhà máy lớn.

Hỗ trợ cho các trường hợp sử dụng mới

Một cách khác để đo lường ROI là xem xét liệu công nghệ có thể hỗ trợ các trường hợp sử dụng mới không. Thực tế là, một số công nghệ AI có thể được sử dụng trong nhiều cách khác nhau và có thể mở đường cho các sản phẩm hoàn toàn mới.

Phát triển khoa học

Cuối cùng, một số công ty đo lường thành công của dự án AI của mình bằng cách đo lường mức độ phát triển khoa học mới mà công nghệ cho phép. Trong những trường hợp này, công ty sẽ đo lường số lượng bài báo được xuất bản hoặc số lượng bằng sáng chế mới.