Vua mới của Thông tin không chính yếu! Pinocchio, Bạn đã bị sa thải!


EP Title: Tìm hiểu chat GPT và sự thật về các thống kê liên quan

Hầu hết mọi người đều biết đến chat bot GPT và những lời quảng cáo về khả năng của nó. Điều này khiến cho chúng ta có thể tin vào những thông tin hiện có trên đó. Tuy nhiên, có những điều bạn cần phải kiểm tra lại trước khi tin vào những lời quảng cáo đó.

Để hiểu rõ hơn về chat GPT, tôi đã đưa ra một số câu hỏi để kiểm tra các thông tin liên quan đến các tổ chức nhỏ sử dụng trí thông minh nhân tạo làm cơ sở cho sự nâng cao hiệu suất của họ. Tưởng chừng như chat GPT đã mang lại kết quả đáng ngạc nhiên với các thông tin về các tổ chức đã sử dụng trí thông minh nhân tạo này và các nguồn đánh giá.

Tuy nhiên, tôi đã thực hiện thử nghiệm thông qua phân tích ngữ nghĩa để tìm kiếm các thông tin liên quan đến hai tổ chức nhỏ nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về sự nâng cao hiệu suất của họ bằng chat GPT. Điều này xác nhận rằng chat GPT có thể đã tạo ra các thông tin này dựa trên dữ liệu thống kê chỉ dựa trên xác suất.

Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn cần phải kiểm tra lại các thông tin mà chat GPT cung cấp trước khi tin vào chúng. Bạn nên lựa chọn những công cụ khác như Phrase và Crawl Q Sprint để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.

Tóm lại, chat GPT là một công cụ rất hữu ích, giúp chúng ta ý tưởng và phản hồi, nhưng không nên tin vào những thông tin mà nó cung cấp mà không kiểm tra lại. Hãy dành thời gian để kiểm tra độ chính xác của dữ liệu trước khi sử dụng.